UD-CK
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2016-2017 Hệ chính quy (dành cho SV vắng thi lần 1) .
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2016-2017 Hệ chính quy (dành cho SV vắng thi lần 1) (12/09/2017 11:01:27 AM)
 
 
Ngày thi Giờ thi H.K Lớp Học phần T.C Phòng thi Hình thức thi
17/09/2017 7:20 5 K814LK1 Luật Thuế 2 A6  
17/09/2017 7:20 2 K10 NLCB của CNMLN 2 3 A6  


Ghi chú: -  Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút;
                -  Khi vào phòng thi có thẻ Sinh viên hoặc chứng minh nhân dân;
                -  Sinh viên chưa nộp học phí không được thi.