UD-CK
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo cao học, VLVH, đào tạo từ xa năm 2018

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo cao học, VLVH, đào tạo từ xa năm 2018 với các thông tin sau:

 

  1. TUYỂN SINH CAO HỌC

 

TT

Ngành đào tạo

Môn thi

1

 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

 1. Ngoại ngữ

 2. Cơ học kết cấu

 3. Kết cấu công trình

2

 Kỹ thuật điện

 1. Ngoại ngữ

 2. Mạch điện

 3. Cơ sở kỹ thuật điện

3

 Khoa học máy tính

 1. Ngoại ngữ

 2. Toán rời rạc

 3. Kỹ thuật lập trình

4

Quản lý kinh tế

 1. Ngoại ngữ

 2. Quản trị học

 3. Quản lý nhà nước về kinh tế

5

 Quản trị kinh doanh

 1. Ngoại ngữ

 2. Quản trị học

 3. Khởi sự kinh doanh

6

 Kế toán

 1. Ngoại ngữ

 2. Quản trị học

 3. Kế toán tài chính

7

 Tài chính – Ngân hàng

 1. Ngoại ngữ

 2. Quản trị học

 3. Tài chính tiền tệ

8

 Quản lý giáo dục

 1. Ngoại ngữ

 2. Đại cương quản lý giáo dục

 3. Giáo dục học

9

 Giáo dục học

 1. Ngoại ngữ

 2. Tâm lý học đại cương

 3. Giáo dục học đại cương

10

 Phương pháp Toán sơ cấp

 1. Ngoại ngữ

 2. Đại số

 3. Giải tích

11

 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

 1. Ngoại ngữ

 2. Lý luận và phương pháp dạy học VL  phổ thông

 3. Vật lý đại cương

12

 Văn học Việt Nam

 1. Ngoại ngữ

 2. Lý luận văn học

 3. Lịch sử văn học Việt Nam

13

 Phát triển nông thôn

 1. Ngoại ngữ

 2. Phương pháp nghiên cứu nông thôn

 3. Hệ thống nông nghiệp

14

 Khoa học cây trồng

 1. Ngoại ngữ

 2. Toán thống kê sinh học

 3. Sinh lý cây trồng

15

 Luật kinh tế

 1. Ngoại ngữ

 2. Lý luận Nhà nước và pháp luật

 3. Luật Thương mại

16

 Quản lý tài nguyên và môi trường

 1. Ngoại ngữ

 2. Sử dụng hợp lý TNTN và bảo vệ môi trường

 3. Cơ sở khoa học môi trường

17

 Công nghệ sinh học

 1. Ngoại ngữ

 2. Toán thống kê sinh học

 3. Nhập môn công nghệ sinh học

18

 Y tế công cộng

 1. Ngoại ngữ

 2. Toán thống kê (y tế)

 3. Tổ chức y tế

19

 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 1. Ngoại ngữ

 2. Toán kinh tế

 3. Quản trị du lịch

 

II. HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

 

TT

Ngành đào tạo

Thời gian đào tạo

Môn xét tuyển/thi tuyển

Đối tượng

tuyển sinh

 I. Đại học

1

 Kế toán

08 học kỳ

 1. Toán, Lý, Hóa

 2. Toán, Hóa, Sinh

 3. Văn, Sử, Địa

 4. Toán, Lý, Anh

Đã tốt nghiệp THPT trở lên.

2

 Quản trị kinh doanh

08 học kỳ

3

 Luật kinh tế

08 học kỳ

4

 Kinh tế xây dựng

09 học kỳ

5

 Luật học

08 học kỳ

6

 Quản lý nhà nước

08 học kỳ

 II. Liên thông

 * Cao đẳng lên Đại học

1

 Kế toán

03 kỳ

 1. Kinh tế vi mô

 2. Nguyên lý kế toán

 3. Quản trị học

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành tương ứng với ngành xét tuyển

2

 Quản trị kinh doanh

03 kỳ

 1. Kinh tế vi mô

 2. Nguyên lý kế toán

 3. Kế toán tài chính

3

 Điều dưỡng

05 kỳ

 1. Toán

 2. Chuyên ngành

 3. Cơ sở ngành

 * Trung cấp lên Đại học

1

 Kế toán

06 Kỳ

Theo mục 4 điều kiện dự thi liên thông VLVH

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp ngành tương ứng với ngành xét tuyển

2

 Giáo dục Mầm non

06 Kỳ

3

 Giáo dục Tiểu học

06 Kỳ

4

 Quản trị kinh doanh

06 kỳ

5

 Điều dưỡng

07 kỳ

III. Đại học bằng 2

1

 Quản trị kinh doanh

5 học kỳ

 1. Tin học Đại cương

 2. Kinh tế chính trị

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học

2

 Tài chính – Ngân hang

3

 Kế toán

4

 Kinh tế xây dựng

5

 Luật

6 học kỳ

Tổ chức xét hồ sơ và thi tuyển

6

 Ngôn ngữ Anh

5 học kỳ

 

III. HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA

 

TT

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Ghi chú

I

 ĐẠI HỌC

1

 Quản lý nhà nước

Tốt nghiệp THPT

 

4 năm

 

2

 Kế toán

 

3

 Quản trị kinh doanh

 

4

 Luật

 

II

 ĐẠI HỌC BẰNG HAI

1

 Luật

Tốt nghiệp Đại học

2-2,5 năm

 

2

 Quản lý nhà nước

 

III

 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

1

 Kế toán

Tốt nghiệp trung cấp

3 năm

 

IV

 ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

1

 

Tốt nghiệp THPT

4 năm

 

2

 Ngôn ngữ Anh (Bằng 2)

Tốt nghiệp Đại học

2.5 năm

 

3

 Luật (Bằng 1)

Tốt nghiệp THPT

4 năm

 

4

 Luật (Bằng 2)

Tốt nghiệp Đại học

2.5 năm

 

 

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH

Số tiết

Ghi chú

1

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (6 mô đun)

45

 

2

Anh văn trình độ B, A2, B1

120

 

3

Kế toán trưởng

192

 

4

Kế toán tổng hợp

120

 

5

Kế toán hành chính sự nghiệp

30

 

 

Thời gian thi tuyển/ xét tuyển: 04 đợt/năm (Tháng 4, 7, 10, 12 hàng năm)

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

ĐC: 704 Phan Đình Phùng – TP. Kon Tum;

ĐT: 02602.211.348; 02606.509.559; Website: http://www.kontum.udn.vn