UD-CK
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tuyển sinh các hệ liên thông Đại học không chính quy

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC HỆ LIÊN THÔNG

KHÔNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2018 - 2019

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tuyển sinh các hệ liên thông Đại học không chính quy với các thông tin sau:

 

1. Ngành: Liên thông (hệ vừa làm vừa học)

 

TT

Ngành đào tạo

Thời gian đào tạo

Môn thi tuyển

Đối tượng tuyển sinh

 * Cao đẳng lên Đại học

1

Dược học

2,5 năm

 Toán

 Chuyên môn dược

 Hóa phân tích

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành tương ứng với ngành đăng ký thi tuyển đào tạo liên thông

 

2

 Điều dưỡng

2,5 năm

 Toán

 Chuyên môn điều dưỡng

 Giải phẫu sinh lý

3

 Công nghệ thông tin

2 năm

 Tổ chức xét hồ sơ và thi tuyển

4

 Kế toán

2 năm

 Tổ chức xét hồ sơ và thi tuyển

5

 Quản trị kinh doanh

2 năm

 Tổ chức xét hồ sơ và thi tuyển

6

 Kỹ thuật công trình xây dựng

 (xây dựng cầu đường)

2 năm

 Tổ chức xét hồ sơ và thi tuyển

7

 Giáo dục Mầm non

2 năm

 Tổ chức xét hồ sơ và thi tuyển

8

 Giáo dục tiểu học

2 năm

 Tổ chức xét hồ sơ và thi tuyển

* Trung cấp lên Đại học

1

 Dược học

3,5 năm

 Toán

 Chuyên môn dược

 Hóa phân tích

Đã tốt nghiệp trung cấp đúng chuyên ngành

2

 Điều dưỡng

3,5 năm 

 Toán

 Chuyên môn điều dưỡng

 Giải phẫu sinh lý

3

 Kế toán

3 năm

 Tổ chức xét hồ sơ và thi tuyển

4

 Giáo dục Mầm non

3 năm

 Tổ chức xét hồ sơ và thi tuyển

5

 Giáo dục tiểu học

3 năm

 Tổ chức xét hồ sơ và thi tuyển

 

2. Thời gian học: Học vào ngày thứ 7 và Chủ nhật (lịch học bố trí linh hoạt theo yêu cầu của sinh viên).

 

3. Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần

 

4. Địa điểm học: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

ĐC: 704 Phan Đình Phùng – TP. Kon Tum;

ĐT: 02602.211.348; 02606.509.559; Website: http://www.kontum.udn.vn