UD-CK
Thông báo về việc tham dự Buổi ra mắt Hội đồng hương sinh viên Quảng Nam-Đà Nẵng tại Kon Tum

Với mục đích hình thành và phát triển Hội đồng hương sinh viên Quảng Nam - Đà Nẵng tại Kon Tum để cùng nhau học tập và làm việc tốt hơn. Đồng thời kết nối các bạn sinh viên thuộc tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng với Hội đồng hương Quảng Nam đang làm việc tại Kon Tum nhằm tạo ra một cộng đồng gắn kết những người con xa quê để chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm sống cho nhau, theo chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường Đoàn trường huy động các bạn sinh viên tham gia Buổi giới thiệu với những nội dung cụ thể sau:


1. Thời gian và địa điểm: 17h30 Thứ Bảy, ngày 21/4/2018 tại Nhà N (Nhà khách) – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, 704 Phan Đình Phùng.


2. Thành phần tham dự tham dự:


 - Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.


 - Ban chủ nhiệm Hội đồng hương Quảng Nam tại Kon Tum.


 - Các doanh nghiệp đối tác.


 - Ban chấp hành Đoàn trường.


 - Tất cả sinh viên có Hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam và Đà Nẵng.


3. Nội dung Buổi giới thiệu:


 - Ra mắt Ban chủ nhiệm Hội đồng hương sinh viên Quảng Nam - Đà Nẵng.


 - Giao lưu văn hóa, văn nghệ.


 - Tổ chức tiệc chúc mừng.


Giao cho đội ngũ Công tác viên (CTV) Văn phòng Đoàn trường làm công tác tổ chức cho Buổi ra mắt này. Đề nghị Ban chấp hành các đơn vị  trực thuộc thông báo kịp thời cho tất cả sinh viên có Hộ khẩu tại Quảng Nam và Đà Nẵng được biết để tham dự đầy đủ.

Xem chi tiết tại đây