UD-CK
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo Đề án tuyển sinh năm 2018

 

Năm 2018, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thực hiện đồng thời 03 phương thức tuyển sinh: 

- Xét tuyển thẳng: Những thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và những thí sinh đạt yêu cầu tại mục 2.8 đề án tuyển sinh.

 

- Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018: 15 chuyên ngành.

 

- Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ lớp 12): 14 chuyên ngành.

 

Năm 2018 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tuyển sinh 15 ngành đào tạo, trong đó có 2 ngành Công nghệ thông tin, Quản trị DV du lịch & lữ hành đào tạo theo quy chế đặc thù (Thực hiện theo Công văn số 5444/BGDĐT – GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT trình độ đại học và Công văn số 4929/BGDĐT – GDĐH  của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc áp dụng áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành về du lịch)

 

Xem nội dung Đề án tuyển sinh của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tại đây