UD-CK
Thực hiện Công văn số: 1156/ĐHĐN-HSSV, ngày 19 tháng 4 năm 2019 về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho sinh viên trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2019 của Đại học Đà Nẵng, Nhà trường thông báo cho sinh viên toàn trường thời gian nghỉ Lễ

1. Thời gian nghỉ Lễ:
Số ngày nghỉ là 05 ngày từ thứ bảy ngày 27/4/2019 đến hết thứ tư ngày 01/5/2019 (và sẽ đi học bù vào thứ bảy ngày 04/5/2019). Các lớp có thời khóa biểu của giảng viên thỉnh giảng thì học theo lịch của giảng viên thỉnh giảng đến hết ngày 28/4/2019.


2. Tổ chức nghỉ Lễ: 
Để đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong dịp nghỉ Lễ, Nhà trường yêu cầu sinh viên toàn trường thực hiện tốt các công việc sau:  
- Yêu cầu sinh viên ở ký túc xá làm vệ sinh sạch sẽ phòng ở (kể cả khu vực hành lang), kiểm tra an toàn điện, nước trước khi nghỉ Lễ.
- Sinh viên ở lại ký túc xá, nhà trọ, người thân phải đăng ký danh sách ở lại với quản lý ký túc xá (đối với sinh viên nội trú) và lớp trưởng/ban cán sự lớp (đối với sinh viên ngoại trú). 

- Riêng Lưu học sinh thì thực hiện theo thông báo số 174/TB-PHKT, ngày 26/4/2019 của Giám đốc Phân hiệu.
- Sinh viên phải nghiêm túc thực hiện các quy định về Luật Giao thông đường bộ và các quy định về an toàn giao thông: Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; không sử dụng chất ma túy; không lái xe vượt quá tốc độ; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đảm bảo an toàn khi qua đường ngang, đường sắt và khi từ đường phụ ra đường chính; không tham gia hoặc cổ vũ đua xe trái phép. Khi tham gia giao thông đường thủy cần mặc áo phao đúng quy định. Khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.


3. Hình thức kỷ luật:
    Sinh viên vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật của Nhà trường.
    Trên đây là thông báo về việc đảm bảo an ninh trật tự cho sinh viên trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2019, đề nghị lớp trưởng/ ban cán sự các lớp phổ biến rộng rãi đến từng sinh viên trong lớp nghiêm túc thực hiện.
-    Khi cần sự hỗ trợ của công an phường Quang Trung gọi số: 02603.862.308
-    Khi cần sự hỗ trợ của công an phường Duy Tân gọi số:    02603.861.493
-    Khi cần báo cáo sự cố phát sinh gọi các số sau: 
+ Giám đốc: 0935.029.579             Phó Giám đốc: 0931.624.345
+ Phòng CTHSSV: 0935.016.237; Quản lý KTX CS1: 0122.898.9990; CS2: 0905.550.411