UD-CK
Thực hiện Công văn số 474/ĐHĐN-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thực hiện kế hoạch học tập và biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tiếp tục triển khai kế hoạch ...

Thực hiện Công văn số 474/ĐHĐN-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thực hiện kế hoạch học tập và biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tiếp tục triển khai kế hoạch về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cụ thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
    - Ngăn ngừa lây lan và phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ do chủng mới của virus Corona gây ra.
    - Tăng cường sự phối hợp của Nhà trường với các cơ sở y tế địa phương; sự phối hợp giữa các phòng, khoa, tổ trong công tác phòng chống dịch.


2. Yêu cầu
    - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao ý thức tự bảo vệ trong cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
    - Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; đảm bảo kênh phối hợp với y tế địa phương; thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,…


II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Phòng Hành chính – Tổng hợp

    - Báo cáo Ban Giám đốc, y tế địa phương về diễn biến tình hình dịch bệnh trong Nhà trường.
    - Lấy thông tin của cán bộ, giảng viên, người lao động (kể cả người thân) hiện đang sinh sống hoặc đã đi công tác thăm quan, du lịch… qua các vùng có dịch trong thời gian từ ngày 01/12/2019 đến nay và có phương án tư vấn, kiểm soát dịch bệnh kịp thời.
    - Dán các poster tuyên truyền trong khuôn viên Nhà trường nhằm nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh.    
    - Thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, dọn vệ sinh trường học, lớp học; tăng cường không khí tại các lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa; đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ.
    - Bố trí xà phòng rửa tay tại tất cả các nhà vệ sinh trong khu vực giảng đường và khu vực làm việc.


2. Phòng Đào tạo:  Lên lịch giảng dạy từ tuần sau và thông báo cho giảng viên các khoa để theo dõi.
3. Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
    - Thông báo cho sinh viên trở lại học tập bình thường kể từ ngày 17/02/2020. Đối với sinh viên tới từ vùng có dịch tạm thời chưa quay trở lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của Nhà trường.
    - Chủ động tập huấn, giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống dịch bệnh cho sinh viên.
    - Thường xuyên nhắc nhở sinh viên đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng hoặc nước rửa tay sát khuẩn.
    - Trường hợp phát hiện sinh viên có biểu hiện sốt, ho, đơn vị phải thông báo ngay cho cơ sở y tế để phối hợp, hỗ trợ khám, điều trị hoặc cách ly theo quy định.
    - Lấy thông tin của sinh viên (kể cả người thân) hiện đang sinh sống hoặc đã đi công tác thăm quan, du lịch… qua các vùng có dịch trong thời gian từ ngày 01/12/2019 đến nay và có phương án tư vấn, kiểm soát dịch bệnh kịp thời.
    - Thường xuyên phối hợp với Tổ Quản lý Ký túc xá kiểm tra và nhắc nhở sinh viên nội trú trong việc giữ gìn vệ sinh phòng ở.
    - Kịp thời thông tin đến các cơ sở y tế các trường hợp sinh viên có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.


4. Quản lý Ký túc xá
    - Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở sinh viên nội trú trong việc giữ gìn vệ sinh phòng ở.
    - Thường xuyên nhắc nhở sinh viên đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng hoặc nước rửa tay sát khuẩn.
    - Trường hợp phát hiện sinh viên có biểu hiện sốt, ho, đơn vị phải thông báo ngay cho cơ sở y tế để phối hợp, hỗ trợ khám, điều trị hoặc cách ly theo quy định.
    - Phối hợp với phòng Công tác Học sinh Sinh viên lấy thông tin của sinh viên nội trú (kể cả người thân) hiện đang sinh sống hoặc đã đi công tác thăm quan, du lịch… qua các vùng có dịch trong thời gian từ ngày 01/12/2019 đến nay và có phương án tư vấn, kiểm soát dịch bệnh kịp thời.


5. Đoàn Thanh niên
    Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên các kênh truyền thông của Đoàn nhằm nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh.
    Kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong Nhà trường, đề nghị Trưởng các đơn vị, cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên thực hiện nghiêm túc và kịp thời báo cáo cho Ban giám đốc nếu có vấn đề phát sinh./.