UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Đặng Trần Minh Hiếu
Phòng/Ban Khoa Kinh tế
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 25-10-1987
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học Quản trị Kinh doanh Du lịch - Khách sạn
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Văn hóa kinh doanh (du lịch), tâm lý ứng dụng trong kinh doanh (du lịch)
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động
Email dtmhieu@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ CÔNG TÁC

Từ 1/6/2015 đến nay: Giảng viên tại Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

CÁC HỌC PHẦN VÀ MÔN GIẢNG DẠY

Stt Tên môn Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy
[1] Tâm lý học tiểu học
Ngành: Khoa học XHNV
 2015  Sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học (hệ Đại học chính quy)  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[2] Cơ sở văn hóa Việt Nam
Ngành: Khoa học XHNV
 2015  Sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3] Tâm lý học đại cương
Ngành: Khoa học XHNV
 2014  Sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học (Hệ đại học chính quy)  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[4] Kỹ năng giao tiếp
Ngành: Khoa học XHNV
 2011  Sinh viên hệ đại học chính quy các chuyên ngành khác nhau  Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
[5] Tổng quan du lịch
Ngành: Khoa học XHNV
 2011  Sinh viên ngành Việt Nam học Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - lữ hành  Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum