UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Đỗ Thị Thanh Phượng

Cập nhật thông tin

Lý lịch khoa học

Họ và tên ThS.Đỗ Thị Thanh Phượng
Phòng/Ban Phòng Khoa học & HTQT
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 04-05-1983
Nơi sinh
Chuyên ngành đại học SPVL; Tại: ĐHQN
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Lào
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng- Tp. Kon Tum- Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động
Email
Nhiệm vụ

- Phối hợp với các Khoa trong công tác quan hệ doanh nghiệp.
- Hỗ trợ công tác kiến tập, thực tập cho sinh viên các Khoa.
- Phối hợp tổ Ký túc xá quản lý lưu học sinh; tổ chức các hoạt động liên quan đến lưu học sinh toàn trường.
- Lập kế hoạch tập huấn các kỹ năng mềm cho sinh viên. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên.
- Phối hợp phòng Đào tạo trong công tác cựu sinh viên
- Phụ trách công tác thu thập, báo cáo minh chứng của phần việc được giao nhiệm vụ.
 

Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác: