UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Nguyễn Việt Tuấn
Phòng/Ban Phòng Đào tạo
Chức vụ Phó trưởng phòng
Giới tính Nam
Ngày sinh 25-09-1977
Nơi sinh Bình Định
Chuyên ngành đại học Kinh tế
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ Phòng Đào tạo, 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0905131108
Email nvtuan@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

08/2008 đến nay: Chuyên viên phòng Đào tạo - Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum