UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên TS.Nguyễn Minh Thông
Phòng/Ban Phòng Khoa học & HTQT
Chức vụ Trưởng phòng
Giới tính Nam
Ngày sinh 16-02-1987
Nơi sinh Bình Định
Chuyên ngành đại học Hóa học
Học hàm NA
Học vị Tiến sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Hóa lý
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0905609415
Email nmthong@kontum.udn.vn; thongsphoa@gmail.com
Nhiệm vụ

- Phụ trách chung
- Hoạt động NCKH Cán bộ - Giảng viên
- Hoạt động Hợp tác quốc tế

Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Các công trình khoa học  
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của các hợp chất tự nhiên sử dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại và chất chống oxi hóa bằng phương pháp hóa tính toán. Chủ nhiệm: Đào Duy Quang. Thành viên: Nguyễn Minh Thông. Mã số: 104.06-2015.09. Năm: 2017. (Sep 28 2016 9:29PM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc - tính chất và hoạt tính sinh học của các dẫn xuất fullerene bằng phương pháp hóa tính toán. Chủ nhiệm: Phạm Cẩm Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Thông. Mã số: 104.06-2013.21. Năm: 2015. (Sep 9 2014 10:45AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng của phức Lantan glutamat đến năng suất cây dưa leo và cà chua. Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Thông. Mã số: Đ2014-08-13. Năm: 2014. (Sep 9 2014 10:49AM)
   
 Các bài báo, báo cáo khoa học  
 TRONG NƯỚC:
[1] Bài báo: Antioxidant properties of oxygenated terpenoids contained in essential oil extracted from Cleistocalyx Operculatus. Tác giả: Chinh Thi Ngo, Duy Quang Dao, Nguyen Minh Thong, Pham Cam NamJournal of Science and Technology. Số: 54(2B). Trang: 56-61. Năm 2016.[2] Bài báo: Bond dissociation enthalpies and antioxidant properties of Vitamin A (Retinol): A DFT study. Tác giả: Duy Quang Dao, Chinh Thi Ngo, Nguyen Minh Thong, Pham Cam NamJournal of Science and Technology. Số: 54(2B). Trang: 70-76. Năm 2016. (Oct 16 2017 1:32PM)
[3] Bài báo: Nghiên cứu khả năng dập tắt gốc tự do (ROO) của các hợp chất polyphenol tự nhiên bằng phương pháp hóa tính toán. Tác giả: Nguyễn Minh Thông, Đào Duy Quang, Ngô Thị Chinh, Trần Dương, Phạm Cẩm NamTạp chí Khoa học Đại học Huế. Số: 3. Trang: 117. Năm 2016. (Aug 24 2016 10:05PM)
[4] Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm và động học quá trình khử Oxit Nitơ bằng công nghệ đốt cháy lại. Tác giả: Đào Duy Quang, Nguyễn Phan Trúc Xuyên, Nguyễn Minh Thông*Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 59. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[5] Bài báo: Nghiên cứu phản ứng chức năng hóa fullerene (C60) với các dẫn xuất flavonoid malonate bằng phương pháp hóa tính toán. Tác giả: Nguyễn Minh Thông; Phạm Cẩm NamTạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(102).2016. Trang: 100. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[6] Bài báo: Thiết kế các hợp chất chống oxy hóa từ một số dẫn xuất malonate của Altilisin J và Mangostin trên nền fullerene (C60) bằng phương pháp hóa tính toán. Tác giả: Nguyễn Minh Thông1,2*, Phạm Lê Minh Thông3, Đinh Tuấn4Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 54(2B). Trang: 149-155. Năm 2016. (Aug 15 2016 9:33PM)
[7] Bài báo: Tổng hợp phức Lantan Glutamat và thử nghiệm hoạt tính sinh học đến sự sinh trưởng và phát triển cây dưa leo. Tác giả: Nguyễn Minh Thông*; Lê Thị Thu Trang; Phạm Thị Thùy Trang; Quách Xuân Quỳnh; Bùi Thị Ngọc HânTạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 130. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[8] Bài báo: THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA PHỨC LANTAN GLUTAMAT ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY CÀ CHUATác giả: Nguyễn Minh Thông*, Lê Thị Thu Trang, Phạm Thị Thùy Trang, Quách Xuân Quỳnh, Bùi Thị Ngọc HânTạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường. Số: 04. Trang: 34-36. Năm 2014. (Sep 12 2014 2:07PM)
[9] Tham luận: Nghiên cứu lý thuyết về hoạt tính chống oxi hóa của các hoạt chất phenolic chiết xuất từ Sa Kê. Tác giả: Nguyen Minh Thong and Pham Cam NamĐại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh. Trang: 544-549. Năm 2014. (Jun 23 2014 8:38PM)
[10] Tham luận: Tổng hợp vật liệu composite dựa vào TiOnano và diatomite Phú Yên. Tác giả: Nguyen Van Quang, Lam Dai Tu, Nguyen Minh Thong, Pham Cam NamProceedings of IWNA 2013, November 14-16, 2013, Vung Tau, Vietnam. Trang: NFT-022-P. Năm 2013. (Dec 17 2013 2:34PM)
[11] Bài báo: Chế tạo keo bạc có cấu trúc nano bằng chất ổn định SiO2 chiết tách từ vỏ trấu. Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Khoa Trường, Nguyễn Minh Thông, Phan Thị Bích Hạnh, Nguyễn Phi HùngTạp chí hóa học. Số: T.49 (2ABC). Trang: 576 – 580. Năm 2011. (Dec 17 2013 2:15PM)
[12] Bài báo: Tổng hợp keo bạc có cấu trúc nano trong các dung môi hữu cơ. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Ngọc Khoa Trường, Nguyễn Văn Nghĩa, Phan Thị Bích Hạnh, Nguyễn Minh ThôngTạp chí hóa học. Số: T.49 (2ABC). Trang: 405-409. Năm 2011. (Dec 17 2013 2:04PM)
 QUỐC TẾ:
[1] Article: A DFT analysis on the radical scavenging activity of oxygenated terpenoids present in the extract of the buds of Cleistocalyx operculatus. Authors: Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao,* Minh Thong Nguyen and Pham Cam NamRSC Advances. No: 7. Pages: 39686–39698. Year 2017. (Aug 28 2017 9:55AM)
[2] Article: Is Vitamin A an Antioxidant or a Prooxidant? (SCI). Authors: Duy Quang Dao1,*, Thi Chinh Ngo1, Nguyen Minh Thong2, Pham Cam Nam3J. Phys. Chem. B. No: 121 (40). Pages: 9348–9357. Year 2017. (Oct 16 2017 1:25PM)
[3] Article: Antioxidant activities of [60]fullerene derivatives from chalcone, flavone and flavanone: A ONIOM approach via H-atom and electron transfer mechanism (SCI). Authors: Nguyen Minh Thonga,b, Duy Quang Daoc, Thi Chinh Ngoc, Trinh Le Huyend, Pham Cam Namd,*Chemical Physics Letters. No: 652. Pages: 56–61. Year 2016.(Apr 25 2016 10:07AM)
[4] Article: Functionalization of fullerene via the Bingel reaction with α-chlorocarbanions: an ONIOM approach (SCIE). Authors: Nguyen Minh Thong, Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao, Tran Duong, Quoc Tri Tran, Pham Cam NamJournal of Molecular Modeling. No: 22. Pages: 113-121. Year 2016. (Apr 27 2016 11:00AM)
[5] Article: Insight of Antioxidant Properties of Non-phenolic Terpenoids Containing in Essential Oils Extracted from the Buds of Cleistocalyx operculatus: A DFT study (SCIE). Authors: Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao, Nguyen Minh Thong, Pham Cam NamRSC Advances. No: 6. Pages: 30824-30834. Year 2016. (Mar 14 2016 10:51AM)
[6] Article: Theoretical investigation on antioxidant activity of phenolic compounds extracted from Artocarpus altilisAuthors: Nguyen Minh Thong and Pham Cam NamSpringer International Publishing. No: 46. Pages: 464-469. Year 2015. (Apr 2 2015 12:09PM)
[7] Article: Antioxidant properties of xanthones extracted from the pericarp of Garcinia mangostana (Mangosteen): A theoretical study (SCI). Authors: Nguyen Minh Thong, Duong Tuan Quang, Ngoc Hoa Thi Bui, Duy Quang Dao, Pham Cam NamChemical Physics Letters. No: 625. Pages: 30–35. Year 2015. (Mar 4 2015 8:32AM)
[8] Article: A Study of the Substituent Effects on the O−H Bond Dissociation Enthalpies of Phenol Derivatives Using the ONIOM Method. Authors: Nguyen Minh Thong*, Thi Chinh Ngo, Truc Xuyen Nguyen Phan, Duy Quang Dao, Truong Van Nam, Phan Thi Tuyet Trinh, Pham Cam NamAmerican Journal of Chemistry. No: 5(4). Pages: 91-95. Year 2015.(Nov 16 2015 5:04PM)
[9] Article: Theoretical investigation on the bond dissociation enthalpies of phenolic compounds extracted from Artocarpus altilis using ONIOM(ROB3LYP/6-311++G(2df,2p):PM6) method (SCI)Authors: Nguyen Minh Thong, Tran Duong, Linh Thuy Pham, and Pham Cam NamChemical Physics Letters. No: 613. Pages: 139–145. Year 2014.(Sep 19 2014 3:09PM)
[10] Article: Synthesis of nanowire-shaped silver by polyol process in the presence of sodium chloride. Authors: Nguyen M. Thong, Nguyen P. Hung, Nguyen V. Nghia, Nguyen N. K. TruongInternational Journal of Materials and Chemistry. No: 2(2). Pages: 75-78. Year 2012. (Dec 17 2013 2:24PM)
   
 Khen thưởng  
[1]  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015, 2016, 2017.
[2]  Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động KHCN giai đoạn 2011-2015. Số: 1126/QĐ-BGDDT. Năm: 2016.
[3]  Giấy khen của Giám Đốc ĐHĐN về thành tích tiêu biểu trong hoạt động KHCN giai đoạn 2011-2015. Số: 1485/QĐKT. Năm: 2016.
[4]  Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2017.