UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ
Phòng/Ban
Chức vụ Phó Giám đốc ĐHĐN
Giới tính Nam
Ngày sinh 05-10-1969
Nơi sinh Trà Bồng
Chuyên ngành đại học Ngân hàng
Học hàm Phó giáo sư
Học vị Tiến sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Tài chính - Ngân hàng
Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0905029990
Email nnvu@ac.udn.vn;nnvu@moet.edu.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem
Quá trình giảng dạy và công tác  
  - Từ năm 1992 đến năm 1995 : Giảng viên, giảng dạy tại Khoa Tài chính – Thống kê,  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng;
Từ năm 1995 đến năm 2009: Giảng viên, giảng dạy tại Khoa Tài chính – Ngân hàng,  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng kiêm Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính,  Đại học Đà Nẵng, phụ tách công tác Kế hoạch và Tài chính của Đại học Đà Nẵng.
- Từ tháng 11/2010  đến nay: PhóGiám đốc Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học  
[1] Đề tài cấp Bộ: Những giải pháp tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn cho sự phát triển của TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ. Mã số: B98-14-22. Năm: 2001. (Jan 18 2011 9:04AM)
   
 Các bài báo, báo cáo khoa học  
 TRONG NƯỚC:
[1] Bài báo: Cấu trúc tài chính của doanh nghiệp: Một chủ đề còn nhiều bàn cãi. Tác giả: PGS. TS Nguyễn Ngọc VũTạp chí Ngân hàng. Số: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Năm 2010. (Jan 18 2011 8:37AM)
[2] Bài báo: Chính sách tài trợ của doanh nghiệp dưới tác động của thuế và chi phí phá sản. Tác giả: PGS. TS Nguyễn Ngọc VũTạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 8-2000. Năm 2010. (Jan 18 2011 8:38AM)
[3] Bài báo: Một số giải pháp tạo vốn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóaTP Đà Nẵng. Tác giả: PGS. TS Nguyễn Ngọc VũTạp chí Ngân hàng. Số: Tạp chí Ngân hàng. Trang: 13. Năm 2010. (Jan 18 2011 8:39AM)