UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Võ Thị Thanh Thảo
Phòng/Ban Phòng Công tác HSSV
Chức vụ Trưởng phòng
Giới tính Nữ
Ngày sinh 31-01-1978
Nơi sinh Liên Hương- Tuy Phong - Bình Thuận
Chuyên ngành đại học Trung văn
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Trung văn
Ngoại ngữ Tiếng Trung, Tiếng Anh
Địa chỉ Phòng Hành Chính - Tổng Hợp; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0935016237
Email vttthao@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch công tác và báo cáo kết quả thực hiện. 
- Lên kế hoạch, tổ chức triển khai tuần công dân học sinh sinh viên và báo cáo công tác triển khai thực hiện. 
- Đối thoại, trả lời các ý kiến thắc mắc của sinh viên
- Phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên.
- Soạn thảo, tham mưu lãnh đạo ban hành các văn bản, quy chế, quy định có liên quan đến công tác sinh viên.
- Công tác văn hoá văn nghệ thể thao cho sinh viên. 
- Công tác xét cấp học bổng UDCK cho sinh viên.
- Công tác quản lý sinh viên, nội trú, ngoại trú.
- Soạn thảo thông báo, tổng hợp, thống kê, báo cáo. 
- Tổ chức các buổi giao ban GVCN-CVHT, đánh giá GVCN-CVHT
- Tổ chức giao nhận sinh viên đi học giáo dục quốc phòng 
- Quản lý khai thác sử dụng hệ thống website, kênh thông tin sinh viên liên quan đến công tác sinh viên.
- Khai thác, quản lý các hoạt động dịch vụ trong trường.

Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ CÔNG TÁC

- Tháng 10/2000 đến tháng 2/2008: chuyên viên Phòng Kế hoạch Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư tỉnh Kon Tum (nay là Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư tỉnh Kon Tum).

- Tháng 2/2008 đến tháng 12/2009: Làm công tác Quản lý Hành chính - Nhân sự Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum.

- Tháng 1/2010 đến Tháng 7/2015: Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

- Tháng 8/2015 đến nay: Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.