UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Trúc Phương

Cập nhật thông tin

Lý lịch khoa học

Họ và tên ThS.Nguyễn Thị Trúc Phương
Phòng/Ban Khoa Sư phạm & Dự bị đại học
Chức vụ Phó Trưởng Khoa
Giới tính Nữ
Ngày sinh 06-07-1981
Nơi sinh Đức Phổ - Quảng Ngãi
Chuyên ngành đại học Luật Thương mại
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Luật Thương mại; Tại: Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực giảng dạy Luật kinh tế
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ Khoa Sư phạm và Dự bị Đại học, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng 68 Trần Nhật Duật, P Duy Tân, TP Kon Tum
Di động 0984 797 194
Email nttphuong@kontum.udn.vn; phuongnguyentruc@gmail.com
Nhiệm vụ

1. Phụ trách chung các công việc trong khoa

2. Đảm nhận các học phần: Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật HN&GĐ.

Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2004 - 2008: Giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế Kon Tum
2008 - Đến nay: Giảng viên phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 

[1]

 

Đề tài Khác: Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020. Chủ nhiệm: TS. Đặng Văn Mỹ. Thành viên: Nguyễn Thị Trúc Phương - Thư ký đề tài. Mã số: 04/2011/HĐ-SKHCN. Năm: 2014. 

 

 

[2]

 

Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp tăng cường hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương. Thành viên: Hoàng Văn HảiPhan Hoàng Điệp. Mã số: D92013-09-03. Năm: 2013.

 

 

[3]

 

Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học Pháp luật Kinh tế, năm 2011.Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương. Thành viên: . Mã số: PHKT-2011-PHKT. Năm: 2011.

 

 

[4]

 

Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học Pháp luật đại cương, năm 2010. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương. Mã số: PHKT-2010-PHKT. Năm: 2010. 

 

KHEN THƯỞNG

 

[1]

 

 Nguyễn Thị Trúc Phương. Số: 77/QĐ-KT. Năm: 2012.

 

[2]

 

 Nguyễn Thị Trúc Phương. Số: 4775/QĐKT. Năm: 2013.

 

CÁC HỌC PHẦN VÀ MÔN HỌC GIẢNG DẠY

 

STT

 

Tên môn Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy

 

1

 

Pháp luật đại cương
Ngành: Luật học
 2008  Sinh viên hệ chính quy, sinh viên hệ VHVL  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 

2

 

Pháp luật Kinh tế
Ngành: Luật học
 2008  Bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy và hệ VHLV  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 

3

 

Luật Doanh nghiệp
Ngành: Luật học
 2008  Bậc Đại học hệ chính quy, VHVL  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 

4

 

Lý luận Nhà nước và pháp luật
Ngành: Luật học
 2008  Bậc đại học, hệ Chính quy, VHVL  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 

5

 

Luật Dân sự
Ngành: Luật học
 2008  Bậc đại học, hệ chính quy, VHVL  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum