UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Lê Thị Hồng Nghĩa
Phòng/Ban Khoa Kinh tế
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 05-04-1989
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học Kinh tế phát triển
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Quản trị Marketing, Kinh tế phát triển
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0905 560 369
Email lthnghia@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Giảng viên: Khoa kinh tế kiêm Tổ trưởng Tổ Thư viện - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum