UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Hàn Như Thiện
Phòng/Ban Phòng Đào tạo
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 24-11-1991
Nơi sinh Bình Định
Chuyên ngành đại học Kế toán
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động
Email hnthien@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Giảng viên: Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum