UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên KS.Đặng Minh Quang
Phòng/Ban Tổ CNTT và Truyền thông
Chức vụ Kỹ sư thực hành
Giới tính Nam
Ngày sinh 20-05-1984
Nơi sinh Gia Lai
Chuyên ngành đại học Công nghệ thông tin
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0931 605 608
Email dmquang@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Làm việc tại tổ CNTT&Truyền thông - Phân hiệu ĐHĐn tại Kon tum