UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Nguyễn Lê Bảo Ngọc
Phòng/Ban Khoa Kinh tế
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 25-09-1987
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học Kinh tế đối ngoại
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Marketing
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0931 646 727
Email ngocnguyen250987@gmail.com
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Giảng viên: Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum