UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Nguyễn Văn Linh
Phòng/Ban Phòng Hành chính – Tổng hợp
Chức vụ Bí thư chi Đoàn Phân hiệu
Giới tính Nam
Ngày sinh 01-01-1987
Nơi sinh Nghệ An
Chuyên ngành đại học Kỹ thuật xây dựng công trình
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Kết cấu + Thi công xây dựng
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0935 844 968
Email nvlinh@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Giảng viên: Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum