UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Cập nhật thông tin

Lý lịch khoa học

Họ và tên ThS.Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Phòng/Ban Khoa Kinh tế
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 29-06-1989
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học Ngân Hàng
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Tài chính
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng Duy Tân, Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Di động 01686 013 473
Email ntthanh@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Giảng viên: Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum