UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Ngọc Lợi

Cập nhật thông tin

Lý lịch khoa học

Họ và tên ThS.Nguyễn Thị Ngọc Lợi
Phòng/Ban Khoa Kinh tế
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 09-09-1988
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học Kinh tế quản lý công
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế học
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng Trần Phú, Tp Kon Tum
Di động 0962 863 615
Email ntnloi@gmail.com
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Giảng viên : Khoa Kinh tế, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum