UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Nguyễn Thị Minh Chi
Phòng/Ban Khoa Kinh tế
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 06-01-1989
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học Tài chính ngân hàng
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Tài chính, kinh tế nông nghiệp
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng 16 Lý Nam Đế, TP Kon Tum
Di động 0121 451 3815 - 0964 147 599
Email ntmchi@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Giảng viên: Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum