UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Nguyễn Thị Hoa
Phòng/Ban Khoa Kinh tế
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 02-08-1987
Nơi sinh Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Chuyên ngành đại học Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng Lê Trọng Tấn, TP Kon Tum
Di động 0905 605 889
Email nthoa@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Giảng viên: Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum