UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Nguyễn Tố Như
Phòng/Ban Ban Giám đốc
Chức vụ Phó Giám Đốc Phân hiệu
Giới tính Nữ
Ngày sinh 10-02-1984
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học Quản trị kinh doanh
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Tp. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực giảng dạy Marketing
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0983 203 849
Email ntnhu@kontum.udn.vn; nguyentonhu210@gmail.com
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

  • Từ tháng 5/2008 làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp Marketing-mix cho sản phẩm thanh long ruột đỏ của tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Nguyễn Tố Như. Thành viên: Thái Thị Bích VânNguyễn Thị Anh ThưBùi Thị Thu VĩLê Thị Thu Trang. Mã số: Đ2013-09-02. Năm: 2013. 
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Marketing căn bản. Chủ nhiệm: Nguyễn Tố Như. Mã số: PHKT-04. Năm: 2012.
[3] Đề tài cấp Bộ: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên- trường hợp điển hình tại tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: TS. Đoàn Gia Dũng. Thành viên: . Mã số: B2009-ĐN08-01. Năm: 2011.

CÁC BÀI BÁO , BÁO CÁO

  • TRONG NƯỚC
[1] Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tiêu dùng mua sắm online- nghiên cứu trên địa bàn thành phố Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Tố NhưNguyễn Tố UyênĐặng Thị Kim NgânTạp chí Khoa học và công nghệ. Số: No.2 (111). Trang: 69-73. Năm 2017.
[2] Bài báo: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế Tây Nguyên trong bối cảnh gia nhập AEC. Tác giả: Nguyễn Tố NhưNguyễn Thị Ngọc LợiNghiên cứu con người. Số: ISSN 0328-1557 1(88). Trang: 37-51. Năm 2017. 
[3] Tham luận: Chính sách thúc đẩy công tác nghiên cứu và mạng lưới nghiên cứu ở Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Tố Như, Nguyễn Thị Ngọc Lơi, Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc Thảo VyKỷ yếu Hội thảo Mạng lưới nghiên cứu khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Trang: 111-120. Năm 2015.
[4] Tham luận: Đánh giá năng lực lãnh đạo tác động đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức- nghiên cứu các doanh nghiệp thuộc ngành hàng chế biến nông sản trên địa bàn Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Tố Như, Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Phan Thị Thanh TrúcKỷ yếu hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh lần thứ nhất (icyreb 2015)”kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Tập 1. Trang: 659-676. Năm 2015.
[5] Tham luận: Tác động nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp đến việc hình thành/ điều chỉnh chiến lược kinh doanh trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế chung Asean- nghiên cứu trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Tố Như, Nguyễn Thị Ngọc LợiHội thảo COMB của trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng. Trang: 235-245. Năm 2015.
[6] Bài báo: Giải pháp tổ chức kênh phân phối cho sản phẩm nông nghiệp: trường hợp quả thanh long ruột đỏ của tỉnh Kon Tum. Tác giả: Đặng Văn MỹNguyễn Tố NhưTạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3(03). Trang: 118-125. Năm 2013.
[7] Bài báo: Giải pháp Marketing-mix cho sản phẩm nông nghiệp: Trường hợp quả thanh long ruột đỏ Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Tố NhưTạp chí Khoa học & công nghệ. Số: 11(72). Trang: 57-62. Năm 2013. 
[8] Bài báo: MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ-LÒNG TRUNG THÀNH THEO THÁI ĐỘ-LÒNG TRUNG THÀNH THEO HÀNH VI: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG MUA SẮM TẠI CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM. Tác giả: Nguyễn Tố NhưTạp Chí Khoa Học Kinh tế. Số: 2 (02) - 2013. Trang: 100-112. Năm 2013.
[9] Tham luận: CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KHU DU LỊCH MĂNG ĐEN- KONPLONGTác giả: Nguyễn Tố NhưKỷ yếu hội thảo. Trang: 30-35. Năm 2013. 
[10] Tham luận: Ứng dụng mô hình IPA trong phân tích điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp: nghiên cứu so sánh trường hợp siêu thị Thành Nghĩa và siêu thị Vinatex ở Kon Tum. Tác giả: A lăng Thớ, Nguyễn Tố Như, Đặng Thị Kim NgânHỘI THẢO KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (COMB 2012). Trang: 1-12. Năm 2012.
[11] Tham luận: Hướng đến việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Tác giả: Đoàn Gia Dũng, Nguyễn Tố NhưKỷ yếu hội ngị tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Trang: 117-120. Năm 2011.
  •  QUỐC TẾ
[1] Article: Factors affecting secondary and high school teacher's professional competence in ethnic minority areas- a case of Tay Nguyen, Vietnam. Authors: Nguyễn Tố NhưNguyễn Thị Ngọc LợiNguyễn Thị Phương ThảoInternational Journal of Education and Research. No: Vol.4. No.11. Pages: 151-164. Year 2016. 

KHEN THƯỞNG

[1]  Giấy khen do Giám đốc ĐHĐN trao. Năm: 2009-2010.
[2]  Giấy khen do Giám đốc ĐHĐN trao. Năm: 2012.
[3]  5 năm Cuộc vận động Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Số: 2604/QĐ-BGTĐT. Năm: 2013.
[4]  Giám đốc Đại học Đà Nẵng khen. Số: 5077/QĐKT. Năm: 2016.
[5]

 Khen thưởng thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Phân hiệu giai đoạn 2007-2017. Số: 319/ QĐ-BGDĐT. Năm: 2017.

 HỌC PHẦN MÔN GIẢNG DẠY

Stt Tên môn Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy
[1] Hành vi người tiêu dùng
Ngành: Kinh tế học
 2016  Sinh viên năm 3 ngành Kinh doanh thương mại  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[2] Quản trị marketing
Ngành: Kinh tế học
 2013  Sinh viên chính quy năm 3  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon TUm
[3] Nghiên cứu Marketing
Ngành: Kinh tế học
 2010  Sinh viên chính quy và tại chức  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[4] Marketing căn bản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008  Sinh viên Đại học, cao đẳng các hệ chính quy và tại chức.  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum