UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên KS.Lê Tấn Tài
Phòng/Ban Phòng Hành chính – Tổng hợp
Chức vụ Cán bộ
Giới tính Nam
Ngày sinh 26-05-1977
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học Công nghệ thông tin
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động
Email lttai@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Làm việc tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum