UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Đỗ Thị Thu Thùy
Phòng/Ban Phòng Hành chính – Tổng hợp
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 10-10-1988
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học Tài chính Ngân hàng
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0982 963 754
Email dttthuy@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Làm việc tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum