UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Nguyễn Ngọc Hùng
Phòng/Ban Phòng Hành chính – Tổng hợp
Chức vụ Trưởng phòng
Giới tính Nam
Ngày sinh 18-04-1962
Nơi sinh Hội An Quảng nam
Chuyên ngành đại học Xây dựng DD và CN
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng DD và CN; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực giảng dạy Vẽ kỹ thuật xây dựng - acad; Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng 213 Trần Phú Kon Tum
Di động 0903 582 448
Email nnhung@kontum.udn.vn;
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

QUÁ TRÌNH GIẲNG DẠY VÀ CÔNG TÁC

  • 1985-1990: Làm việc tại Công ty Xây dựng tỉnh Gia Lai Kon Tum
  • 1991-1996: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Xây lắp và kinh doanh nhà Kon Tum
  • 1996 -1999 Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng DD và CN Kon Tum
  • 1999 - 2007 Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng DD và CN Kon Tum
  • 03/2008 đến nay: Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

  • TRONG NƯỚC
[1] Bài báo: Lựa chọn hợp lý kích thước dầm bẹt theo điều kiện độ võng theo tiêu chuẩn ACI 318 2002 trong kết cấu nhà nhiều tầngTác giả: Nguyễn Ngọc Hùng*Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 40. Năm 2016.