UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Phương Thảo

Cập nhật thông tin

Lý lịch khoa học

Họ và tên ThS.Nguyễn Thị Phương Thảo
Phòng/Ban Phòng Khoa học & HTQT
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 15-03-1989
Nơi sinh Điện Bàn - Quảng Nam
Chuyên ngành đại học Tài chính doanh nghiệp
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Tài chính Doanh nghiệp
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0905 609 243
Email ntpthao@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

- Quá trình giảng dạy và công tác: 

     + Từ 3/2012 - 7/2014: Giảng viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
     + Từ 8/2014 - 9/2015: Học Thạc sĩ tài chính tại UCD Micheal Smurfit Graduate Business School, Ireland
     + Từ 10/2015 - nay: Giảng viên Khoa Kinh tế - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

- Các bài báo, báo cáo khoa học:

  • Trong nước
[1] Tham luận: Di cư ở khu vực Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Vũ Thị Thương, Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương ThảoHội thảo phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội vùng Tây Nguyên : Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Trang: 84 -98. Năm 2016. (Dec 5 2016 10:37AM)
[2] Tham luận: Các giải pháp huy động vốn cho khu du lịch sinh thái Măng Đen. Tác giả: Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương ThảoHội thảo phát triển khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen. Trang: 161 - 165. Năm 2013.(Oct 7 2013 9:42AM)
[3] Tham luận: Một số nghiên cứu về nợ công và khuyến nghị cho Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Tố Như, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Thị ThươngHội thảo" Mô hình tăng trường kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Trang: 160 -166. Năm 2013. (Dec 23 2013 4:15PM)
[4] Tham luận: Phát triển bền vững ngân hàng thương mại Việt Nam - Góc nhìn từ Tây Nguyên. Tác giả: Tác giả: TS Đoàn Gia DũngNhóm nghiên cứu: Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Minh Chi, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Đặng Thị Thảo NhiHội thảo khoa học "Phát triển bền vững ngân hàng thương mại Việt Nam". Trang: 174 - 183. Năm 2012. (Oct 2 2013 10:35AM)
  • Nước ngoài
[1] Presentations: Causality relationship between growth and energy use: A case study of Vietnam. Authors: Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Thị ThươngPolicies and sustainable economic development - ICUEH2016. Pages: 129-146. Year 2016. (Dec 5 2016 10:25AM)
[2] Article: Factor affecting secondary and high school teacher's professional competence in ethnic minority areas - a case of Tay Nguyen, Vietnam. Authors: Nguyên Tố Như, Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Nguyễn Thị Phương ThảoInternational Journal of Education and Research. No: 4(11). Pages: 151 - 165. Year 2016. (Dec 13 2016 2:56PM)

- Các học phần và môn giảng dạy:

Stt Tên môn Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy
[1] Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế lượng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012  Sinh viên cao đẳng, đại học chính quy, tại chức, liên thông  Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum