UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Thái Thị Bích Vân
Phòng/Ban Tổ Thư viện
Chức vụ Tổ trưởng Tổ Thư viện
Giới tính Nữ
Ngày sinh 14-10-1984
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học Thú y
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Nông nghiệp
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng Tổ 2, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Di động 0985 864 143
Email ttbvan@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ

- Quản lý chung công tác của Thư viện

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến Thư viện

- Phối hợp công việc liên quan với các Phòng, Khoa

- Giảng dạy học phần:

  • Phương pháp nghiên cứu khoa học;
  • Khởi nghiệp;
  • Kỹ năng giao tiếp.
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

- Quá trình giảng dạy và công tác: Từ 4/2009 đến nay giảng dạy tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

 

- Các công trình khoa học:

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp Marketing-mix cho sản phẩm thanh long ruột đỏ của tỉnh Kon Tum.. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Tố Như. Thành viên: Thái Thị Bích Vân; Nguyễn Thị Anh Thư; Bùi Thị Thu Vĩ; Lê Thị Thu Trang. Mã số: Đ2013 - 09 -02. Năm: 2013. (Jan 17 2015 10:20AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống câu hỏi đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Chủ nhiệm: ThS. Thái Thị Bích Vân. Mã số: P2012-KH-08. Năm: 2012.(Mar 22 2013 9:02AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG TỒN DƯ HÀN THE (BORAX) TRONG THỊT VÀ MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ THỊT Ở MỘT SỐ CHỢ TẠI THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM. Chủ nhiệm: Thái Thị Bích Vân. Mã số: P2010-KH-05. Năm: 2010. (Sep 10 2012 9:08AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Phân lập và xác định một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn Salmonella phân lập được trên trâu bò nuôi tại Thành Phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăklăk. Chủ nhiệm: Thái Thị Bích Vân. Thành viên: . Mã số: 60 62 50. Năm: 2007. (Sep 10 2012 9:01AM)

 

- Các bài báo, báo cáo khoa học:

 

  • Trong nước
[1] Tham luận: ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN Tác giả: Thái Thị Bích VânKỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016 "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". Trang: 516-523. Năm 2017. (May 23 2017 2:47PM)
[2] Bài báo: PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPTác giả: Thái Thị Bích VânTạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 02[111]- Quyển 2. Trang: 148-152. Năm 2017. (May 23 2017 2:56PM)
[3] Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUMTác giả: Thái Thị Bích VânTạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y. Số: ISSN 1859 - 4751. Trang: 95 - 98. Năm 2017. (May 23 2017 2:52PM)
[4] Bài báo: KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH GIỐNG NẾP NÙ 66 TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI XÃ SA NGHĨA, HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng, Thái Thị Bích VânTạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 07[116]2017. Trang: 36-38. Năm 2017. (Dec 6 2017 10:26AM)
[5] Bài báo: Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và vệ sinh thú y tại các điểm, cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Kon TumTác giả: Thái Thị Bích VânTạp chí khoa học kỹ thuật thú y. Số: Số 2- 2016. Trang: 85 - 90. Năm 2016. (Nov 25 2016 4:54PM)
[6] Bài báo: KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU VI SINH VẬT TRÊN THỊT HEO VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT HEO TẠI THÀNH PHỐ KON TUM – TỈNH KON TUMTác giả: ThS. Thái Thị Bích Vân; ThS. Phạm Mạnh CườngNhà xuất bản Nông nghiệp. Số: ISBN 978-604-60-2019-6. Trang: 466-472. Năm 2015. (May 20 2015 3:42PM)
[7] Bài báo: TÌNH TRẠNG TỒN DƯ BORAX (HÀN THE) TRONG THỊT VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT Ở MỘT SỐ CHỢ TẠI THÀNH PHỐ KON TUM – TỈNH KON TUMTác giả: ThS. Thái Thị Bích VânTạp chí KHCN Thú y. Số: 7. Trang: 69 - 72. Năm 2014. (Jan 17 2015 10:16AM)
[8] Tham luận: ỨNG DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ CHO SẢN PHẨM CÀ PHÊ KON TUMTác giả: ThS. Thái Thị Bích Vân; Võ Thi PhươngHội nghị NCKH tại Kon Tum. Trang: trang 7 - 16. Năm 2014. (Jan 17 2015 10:03AM)
[9] Tham luận: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO VỀ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÀ PHÊ KON TUMTác giả: ThS. Thái Thị Bích VânHội nghị NCKH tại Kon Tum. Trang: trang 23 - 27. Năm 2014. (Jan 17 2015 10:08AM)
[10] Bài báo: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TỔ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTác giả: ThS. Thái Thị Bích VânTập san. Số: 2. Trang: trang 24-28. Năm 2013. (Jan 17 2015 10:13AM)

 

  • Quốc tế:
[1] Presentations: Beef Cattle Feeding Management of Smallholder Farmers in Kon Tum city, Vietnam. Authors: Ratchataporn Lunsin, Thái Thị Bích Vân, Trương Thị Tú Trinh, Somporn DaunyaiHội thảo quốc tế lần thứ 2: Dinh dưỡng vật nuôi và môi trường 2017. Pages: 280-285. Year 2017. (Dec 6 2017 10:49AM)

 

- Khen thưởng:

[1]  Giấy khen do Đại học Đà Nẵng trao. Năm: 2013.
[2]  Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4363 ngày 21/8/2015. Năm: 2015.
[3]  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.

 

- Các học phần và môn giảng dạy:

Stt Tên môn Năm bắt đầu Nơi dạy
[1] Vi sinh vật đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014  Sinh vật năm 2  Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kon Tum
[2] Kinh tế hộ và trang trại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012  Sinh viên  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3] Kỹ thuật Nông nghiệp đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009  Sinh viên  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum