UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên KS.Quách Xuân Quỳnh
Phòng/Ban Phòng Hành chính – Tổng hợp
Chức vụ Kỹ sư thực hành
Giới tính Nam
Ngày sinh 04-01-1987
Nơi sinh Hà Mòn - Đắk Hà - Kon Tum
Chuyên ngành đại học Công nghệ sinh học
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 01676 012 342
Email quachxuanquynh04@gmail.com
Nhiệm vụ

Công việc hoạt động nghề nghiệp
- Công việc 1: Hướng dẫn thực hành: Soạn Giáo trình thực hành, chuẩn bị phòng thí nghiệm, hướng dẫn thực hành.
- Công việc 2: Tham gia viết Modul chuyên đề ngoại khóa về cà phê cho sinh viên.
- Công việc 3: Tham gia viết thuyết minh phát triển khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (Chuyên đề khoa học công nghệ 1).
- Công việc 4: Tham gia các dự án của nhóm Công nghệ sinh học tại phòng thí nghiệm.
- Công việc 5: Tham gia các chương trình của Khoa Kỹ thuật – nông nghiệp được phân công theo kế hoạch.


Công việc hỗ trợ, phục vụ
- Công việc 1: Quản lí khu giảng đường cơ sở 2: theo dõi, thống kê, sửa chữa hư hỏng nhỏ thiết bị hỗ trợ giảng dạy
- Công việc 2: Quản lí nhà thi đấu: thiết bị, dụng cụ phục vụ nhà thi đấu, theo dõi hoạt động, báo cáo khắc phục các vấn đề xảy ra trong nhà thi đấu.
- Công việc 3: Quản lí các phòng thí nghiệm: cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, báo cáo sửa chữa khắc phục các sự cố xảy ra trong các phòng thí nghiệm
- Công việc 4: Theo dõi, kiểm tra các vấn đề điện, nước tại cơ sở 2.
- Công việc 5: Đề xuất các phương án thay thế, sửa chữa, khắc phục và xử lí nhanh khi có sự cố xảy ra.
- Công việc 6: Tham mưu cho lãnh đạo sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất và thiết kế khuôn viên cơ sở 2.
- Công việc 7: Đôn đốc cán bộ vệ sinh, giữ xe có trách nhiệm vơi nhiệm vụ được giao
- Công việc 8: Phối hợp với lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trong cơ sở 2.
- Công việc 9: Bố trí, sắp xếp phòng học tại cơ sở 2
- Công việc 10: Phối hợp kiểm tra, rà soát, thống kê, sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất của ký túc xá.
- Công việc 11: Phối hợp trong công tác quản lí Lưu học sinh.
- Công việc 12: Hỗ trợ trung tâm học liệu format tài liệu, đóng tập
- Công việc 13: Hỗ trợ công tác cơ sở vật chất, lễ tân, khánh tiết trong các sự kiện của khoa, trường.
- Công việc 14: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng
 

Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác: