UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên KS.Quách Xuân Quỳnh
Phòng/Ban Phòng Hành chính – Tổng hợp
Chức vụ Kỹ sư thực hành
Giới tính Nam
Ngày sinh 04-01-1987
Nơi sinh Hà Mòn - Đắk Hà - Kon Tum
Chuyên ngành đại học Công nghệ sinh học
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 01676 012 342
Email quachxuanquynh04@gmail.com
Lý lịch khoa học Nhấp để xem