UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên TS.Trần Văn Nam
Phòng/Ban Khoa Sư phạm & Dự bị đại học
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nam
Ngày sinh 12-05-1980
Nơi sinh Xuân Trường- Nghi Xuân - Hà Tĩn
Chuyên ngành đại học Sư phạm Toán
Học hàm NA
Học vị Tiến sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Toán tối ưu
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ Khoa Sư phạm và Dự bị đại học; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động
Email tvnam@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ CÔNG TÁC

Năm 2004-2006 Công tác tại khoa Tin- Đại học Quy Nhơn. Năm 2006 -2010 công tác tại Khoa Toán -Đại học Quy Nhơn. Năm 2010 đến nay chuyển về công tác tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Từ 23-06-2014 đến nay: Nghiên cứu sinh Toán tại trường đại học Évora, Bồ Đào Nha

Conferences

1. The Second International Conference on Abstract and Analysis and Summer School, Quynhon, Vietnam, 2006
2. The International Conference on optimality and applications, the Institute of mathematics, Hanoi, Vietnam, 2008
3. workshop on Optimization and scientific computer eighth, the Institute of mathematics, Hanoi, Vietnam, 2010.
4. International workshop on applying cdio initiative for curriculum development intensive course on supporting innovative learning (with support of north-south-south, Cimo, Finland), Danang, 22-24 april, 2013
5. The 3rd International Conference On Applied Algebra (ICAA’2015), Algeria
April 28-30, 2015
Talk: On homogeneous and singular flexible systems of linear equations.
6. International meeting of AMS-EMS-PMS, Porto, Portugal, June 10-13, 2015.
Talk: On homogeneous and singular flexible systems of linear equations.
7. 28th European conference on Operation research
Talk: Optimization with flexible constraints and objectives.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

[1] Đề tài cấp cơ sở: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Toán ở Phân hiệu Đại học Đà Nẵng Tại Kon Tum. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Mã số: 03-NCKH. Năm: 2012. 
[2]

Đề tài cấp cơ sở: Về một số tính chất của toán tử đơn điệu cực đại và ứng dụng. Chủ nhiệm: Lê Thị Nguyệt. Mã số: T03NCKh. Năm: 2010. 

CÁC HỌC PHẦN VÀ MÔN GIẢNG DẠY

Stt Tên môn Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy
[1] Quy hoạch tuyến tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010  Sinh viên chính quy+ vừa học vừa làm  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng Tại Kon Tum
[2] Lý thuyết xác suất thống ke
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009  Sinh viên chính quy và không chính quy bậc đại hoc  Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3] Giải tích
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004  Sinh viên chính quy và không chính quy bậc đại học  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[4] Đại số
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004  Sinh viên chính quy và không chính quy bậc đại học  Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[5] Toán cao cấp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004  sinh viên chính quy và không chính quy  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum