UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Phan Thị Thanh Trúc
Phòng/Ban Khoa Kinh tế
Chức vụ Phó Trưởng Khoa
Giới tính Nữ
Ngày sinh 08-06-1987
Nơi sinh Nghệ An
Chuyên ngành đại học Quản trị kinh doanh
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Quản trị nguồn nhân lực
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động
Email thanhtruckontum@gmail.com
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

- Quá trình giảng dạy và công tác: 2009 đến nay: công tác tại Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

- Các công trình khoa học:

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Phan Thị Thanh Trúc. Thành viên: A lăng Thớ, Phan Thị Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Nguyễn Tố Như. Mã số: Đ2015-08-19. Năm: 2016. (Nov 28 2016 8:10AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Những năng lực cần có của cán bộ quản lý cấp xã trên địa bàn người dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Alang Thớ. Thành viên: Phan Thị Thanh Trúc. Mã số: Đ2013-09-01. Năm: 2014. (Sep 12 2014 8:04AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ảnh hưởng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến sự cam kết làm việc của nhân viên- nghiên cứu tại Kon Tum. Chủ nhiệm: Phan Thị Thanh Trúc. Mã số: P2014-KH-04. Năm: 2014. (Jun 29 2016 7:48AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học. Chủ nhiệm: Phan Thị Thanh Trúc. Mã số: Ph2010-kh-01. Năm: 2010. (Sep 12 2014 8:01AM)

 

- Các bài báo, báo cáo khoa học:

  • Trong nước:
[1] Bài báo: Đánh giá năng lực cạnh tranh ngành du lịch tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Lê Bảo Ngọc, Phan Thị Thanh Trúc,Tạp chí khoa học công nghệ đại học Đà Nẵng. Số: số 02. Trang: 110-115. Năm 2017. (Feb 22 2018 6:44AM)
[2] Bài báo: Giải pháp phát triển nhóm nghiên cứu các nhà khoa học tại các trường đại học khu vực Tây Nguyên. Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Ngọc LợiTạp chí khoa học đại học quốc gia Hà Nội. Số: 02/2016. Trang: 111-134. Năm 2016. (Jun 29 2016 7:53AM)
[3] Tham luận: Nhóm nghiên cứu giảng dạy- mô hình quản trị đại học tiên tiến. Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Ngọc LợiTập san Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Trang: 134-142. Năm 2016. (Jun 29 2016 7:56AM)
[4] Bài báo: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hành chính công tại tỉnh Kon Tum. Tác giả: Phan Thị Thanh TrúcTạp chí khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum. Số: 2/2016. Trang: 24-32. Năm 2016. (Jun 29 2016 7:52AM)
[5] Bài báo: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TỈNH KON TUM. Tác giả: ThS. Phan Thị Thanh Trúc*Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 142. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[6] Bài báo: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN BẮC TÂY NGUYÊN. Tác giả: ThS. Phan Thị Thanh Trúc*; ThS. Nguyễn Viết TuấnTạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(107).2016. Trang: 456. Năm 2016. (Nov 28 2016 10:56AM)
[7] Bài báo: Giải pháp tổ chức kênh phân phối hoa xứ lạnh Măng Đen. Tác giả: ThS. Phan Thị Thanh Trúc*Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105).2016. Trang: 118. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[8] Bài báo: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY NGUYÊNTác giả: Nguyễn Tố Như, Phan Thị Thanh TrúcTạp chí khoa học sư phạm hà Nội. Số: 8/2016. Trang: 12-24. Năm 2016. (Nov 28 2016 8:12AM)
[9] Bài báo: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI KON TUM. Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc*Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 58. Năm 2016.(Apr 7 2016 3:46PM)
[10] Tham luận: Chính sách thúc đẩy công tác nghiên cứu và mạng lưới nghiên cứu ở Tây Nguyên. Tác giả: Đồng tác giảHội Thảo Tây Nguyên- Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Trang: 111-121. Năm 2015. (Jun 28 2016 4:32PM)
[11] Bài báo: Những năng lực cần thiết của cán bộ quản lý trên địa bàn người dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Tác giả: Phan Thị Thanh TrúcTạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10. Trang: 81-86. Năm 2014. (Feb 27 2015 11:00AM)
[12] Tham luận: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho khu du lịch sinh thái Măng Đen tỉnh Kon Tum. Tác giả: Phan Thị Thanh TrúcHội thảo Măng Đen. Trang: 87-105. Năm 2013. (Sep 16 2014 4:25PM)

 

  • Quốc tế:
[1] Presentations: Leadership competency assessments affect the cohesion of the team staff Personnel Research at enterprises of agro-processing industries in the Central Highlands. Authors: Đồng tác giảHội thảo quốc tế các nhà khoa học trẻ Việt Nam lần thứ I- Đại học quốc gia Hà Nội. Pages: 659-677. Year 2015. (Jun 28 2016 4:36PM)

 

- Khen thưởng: 

[1]  Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.

 

- Các học phần, môn giảng dạy:

STT Tên môn Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy
[1] Quản trị học, Quản trị nguồn nhân lực, Phát triển kỹ năng quản trị
Ngành: Khoa học quản lý
 2009  Sinh viên  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum