UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Nguyễn Đình Viễn
Phòng/Ban Phòng Hành chính – Tổng hợp
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Giới tính Nam
Ngày sinh 16-04-1986
Nơi sinh An Phú - Pleiku - Gia Lai
Chuyên ngành đại học Sư phạm Toán
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Toán
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng 08A Nguyễn Trường Tộ - TP. Pleiku - Gia Lai
Di động 0909 317 312
Email ndvien@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Làm việc tại Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum