UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Trúc
Phòng/Ban Tổ Thư viện
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 26-01-1988
Nơi sinh Quảng Trị
Chuyên ngành đại học Tài chính- Ngân hàng
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0977 739 688
Email dtbao@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Làm việc tại Tổ Thư viện - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum