UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Trúc
Phòng/Ban Tổ Thư viện và Thông tin Truyền thông
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 26-01-1988
Nơi sinh Quảng Trị
Chuyên ngành đại học Tài chính- Ngân hàng
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0977 739 688
Email dtbao@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ

-    Hướng dẫn bạn đọc tìm kiếm các tài liệu liên quan đến trang web lib.udck.udn.vn
-    Phục vụ bạn đọc mượn, trả sách
-    Xử lý bạn đọc vi phạm nội quy Thư viện
-    Hướng dẫn, kiểm tra và thu báo cáo tốt nghiệp cuối khóa
-    Quản lý thông tin và biên mục tài liệu điện tử
-    Đăng các thông tin về việc truy cập tài liệu điện tử miễn phí lên trang web Thư viện

Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Làm việc tại Tổ Thư viện - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum