UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh

Cập nhật thông tin

Lý lịch khoa học

Họ và tên TS.Đồng Ngọc Nguyên Thịnh
Phòng/Ban Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp
Chức vụ Phó Trưởng khoa
Giới tính Nam
Ngày sinh 24-05-1986
Nơi sinh Đà Nẵng
Chuyên ngành đại học Công nghệ thông tin
Học hàm NA
Học vị Tiến sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ Tiếng Anh, tiếng Pháp
Địa chỉ Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp
Địa chỉ nhà riêng
Di động
Email dnnthinh@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ CÔNG TÁC

- 09/2009: Bắt đầu làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
- 10/2011 - 20/2012: Thạc sĩ Công nghệ thông tin tại trường Đại học Nice-Sophia Antipolis - Pháp
- 11/2012 - 10/2013: Công tác tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
- 11/2013 đến nay: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Paris 8 - Pháp