UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Từ Thị Vân
Phòng/Ban Tổ CNTT và Truyền thông
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 12-05-1990
Nơi sinh Thừa Thiên Huế
Chuyên ngành đại học Công nghệ thông tin
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 01663780458
Email ttvan@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Từ tháng 12/2016 đến nay: Công tác tại tổ CNTT & Truyền thông, Phòng HC-TH, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum