UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Nguyễn Văn Phước
Phòng/Ban Tổ CNTT và Truyền thông
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nam
Ngày sinh 15-12-1993
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học Công nghệ thông tin
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng TP Kon Tum
Di động 01655978135
Email phuocnv.pnvietnam@gmail.com
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Từ tháng 12/2016 đến nay công tác tại Tổ CNTT & Truyền thông, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum