UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Võ Chế Thảo Nguyên
Phòng/Ban Phòng Đào tạo
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 07-12-1992
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học Kinh doanh quốc tế
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng 555/13 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum
Di động 01634531338
Email vctnguyen@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem