UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Phan Thị Như Luyến
Phòng/Ban Phòng Hành chính – Tổng hợp
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 10-06-1993
Nơi sinh Quảng Trị
Chuyên ngành đại học Kinh tế xây dựng & Quản lý dự án
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0964708779
Email ptnluyen@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Công tác tại Phòng HC-TH, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum