UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Nguyễn Thị Hoa
Phòng/Ban Phòng Đào tạo
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 29-09-1987
Nơi sinh Thanh Hóa
Chuyên ngành đại học Kinh tế phát triển
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế phát triển
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0934 876 005
Email nguyenthihoa@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Làm việc tại phòng Đào tạo - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum