UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Thái Phan Lân
Phòng/Ban Phòng Hành chính – Tổng hợp
Chức vụ Cán bộ
Giới tính Nam
Ngày sinh 06-04-1988
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học Điện
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0983 611 157
Email tplan@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem