UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên TS.Nguyễn Phi Hùng
Phòng/Ban Ban Giám đốc
Chức vụ Quyền Giám đốc Phân hiệu
Giới tính Nam
Ngày sinh 05-11-1970
Nơi sinh Hội Phú, Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chuyên ngành đại học Trồng trọt
Học hàm NA
Học vị Tiến sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Khoa học cây trồng
Ngoại ngữ Anh
Địa chỉ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0901 141 119
Email nphung@ac.udn.vn
Nhiệm vụ

Chưa cập nhật

Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Các công trình khoa học  
[1] Đề tài cấp Thành phố: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng tái canh cây cà phê vối bền vững tại tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Cao Sơn. Thành viên: TS. Nguyễn Phi HùngThS. Trần Văn ChươngThS. Nguyễn Quang HòaThS. Cao Đình HảiThS. Trần Việt CườngThS. Nguyễn Thanh AnKS. Hà Thị Mai HươngKS. Lê Văn Khanh. Mã số: 134/KQNC-SKHCN. Năm: 2020. (Jun 4 2020 3:56PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu xác định cơ cấu cây trồng trên đất lúa một vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Nguyễn Phi Hùng. Thành viên: 01. ThS. Thái Thị Bích Vân 02. ThS. Lê Thị Thu Trang 03. ThS. Nguyễn Quốc Hải 04. KS. Trần Quốc Đạt 05. ThS. Trần Quốc Hùng 06. ThS. Lê Thị Mỹ Châu. Mã số: KT0001. Năm: 2017. (Apr 16 2019 8:31AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum.. Chủ nhiệm: Nguyễn Phi Hùng. Thành viên: 1. Lê Thị Thu Trang 2. Trương Thị Tú Trinh 3. Bùi Thị Ngọc Hân 4. Thái Thị Bích Vân. Mã số: Đ2015-08-07. Năm: 2016. (Apr 16 2019 8:44AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xác định cơ cấu cây trồng và kỹ thuật canh tác thích hợp trên diện tích đất bán ngập ở khu vực lòng hồ thủy điện Ialy và PleiKrông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum . Chủ nhiệm: Đồng chủ nhiệm. Thành viên: ThS. Đỗ Thị Ngọc; CN. Trần Đình Phúc; KS. Nguyễn Phúc Hưng; KS. Đặng Văn Mỵ; KS. Nguyễn Thị Dung. Mã số: HĐNCKH29. Năm: 2012. (Feb 27 2015 9:38AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống lúa DR2 và thâm canh lúa DR2 trong sản xuất tại các địa phương vùng đông Trường Sơn, tỉnh Kon Tum.. Chủ nhiệm: Ban chủ nhiệm dự án. Thành viên: . Mã số: DANTMN. Năm: 2004. (Feb 27 2015 10:12AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng mô hình ứng dụng KH&CN hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại xã vùng cao Đăk Sao, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.. Chủ nhiệm: Ban chủ nhiệm dự án. Mã số: DANTMN. Năm: 2002. (Feb 27 2015 10:11AM)
   
 Các bài báo, báo cáo khoa học  
 TRONG NƯỚC:
[1] Bài báo: Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa do biến đổi khí hậu đến cơ cấu cây trồng dài ngày ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tác giả: Hồ Huy Cường, Nguyễn Phi Hùng, Phạm Vũ Bảo, Vũ Văn KhuêTạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Số: 394/2020. Trang: 3-9. Năm 2020. (Oct 30 2020 7:52AM)
[2] Bài báo: Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa do biến đổi khí hậu đến các cơ cấu cây trồng ngắn ngày ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tác giả: Hồ Huy Cường, Nguyễn Phi Hùng, Phạm Vũ Bảo, Vũ Văn KhuêTạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Số: 393/2020. Trang: 42-49. Năm 2020. (Oct 30 2020 7:46AM)
[3] Bài báo: Hiệu quả mô hình thâm canh giống ngô nếp Nù 66 trên đất trồng lúa nước tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Phi HùngTạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 50-52. Năm 2019. (Jun 10 2019 8:16PM)
[4] Bài báo: Nghiên cứu chuỗi cung ứng xoài tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh hòa. Tác giả: Nguyen Tan Hung, Ho Huy Cuong, Do Thi Ngoc, Pham Vu bao, Tran Quoc Dat, Nguyen Thi Hang Ni, Nguyen Phi HungJournal of Vietnam Agricultural science anh technology. Số: No.1(3)/2018. Trang: 98-102. Năm 2018. (Apr 16 2019 9:07AM)
[5] Bài báo: Kết quả xây dựng mô hình thâm canh giống ngô nếp Nù 66 trên đất trồng lúa nước vụ đông xuân tại xã Sa nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tác giả: TS. Nguyễn Phi Hùng*Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 39. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[6] Bài báo: Ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt tại thành phố Kon Tum - Thực trạng và giải pháp. Tác giả: TS. Nguyễn Phi Hùng; ThS. Lê Thị Thu TrangTạp chí Khoa học công nghệ, Sở KH&CN Kon Tum. Số: 02/2016. Trang: 33-39. Năm 2016. (Jun 23 2016 2:09PM)
[7] Bài báo: Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ đến năng suất giống lạc LDH.01 trên đất cát và đất đen đá bọt bazan. Tác giả: Hồ Huy Cường, Nguyễn Phi Hùng, Cái Đình Hoài, Phan Trần Việt, Nguyễn Thị Hằng Ni, Trần Quốc Đạt, Phạm Vũ BảoTạp chí Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn. Số: 12/2016. Trang: 56-61. Năm 2016. (Aug 29 2016 4:22PM)
[8] Bài báo: Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến năng suất giống lạc LDH.10 trên đất phù sa và đất đen đá bọt Bazan. Tác giả: Hồ Huy Cường, Cái Đình Hoài, Nguyễn Trung Bình, Trương Thị Thuận, Đường Minh Mạnh, Nguyễn Phi HùngTạp chí Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn. Số: 11/2016. Trang: 25-29. Năm 2016. (Jul 22 2016 3:29PM)
[9] Bài báo: Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp tại thành phố Kon Tum – Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng, Lê Thi ̣ Thu TrangTạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 7(104).2016. Trang: 26-30. Năm 2016. (Sep 15 2016 4:00PM)
[10] Bài báo: Kết quả tuyển chọn một số giống sắn trên đất bán ngập thủy điện PleiKrông tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Thị NgọcTạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số: 12/2014. Trang: 113-117. Năm 2014. (Feb 20 2014 3:45PM)
[11] Bài báo: Kết quả tuyển chọn một số giống sắn trên đất bán ngập thủy điện Ialy tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễnn Phi Hùng, Đỗ Thị NgọcTạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Số: Tháng 12/2013. Trang: 162-167. Năm 2013. (Feb 20 2014 3:38PM)
[12] Bài báo: Nghiên cứu cơ cấu cây trồng thích hợp nhằm nâng cao hệ số sử dụng đất và hiệu quả kinh tế trên đất bán ngập vùng lòng hồ thủy điện Ialy và PleiKrông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tác giả: Đỗ Thị Ngọc, Nguyễn Phi Hùng, Đặng Văn Mỵ, Nguyễn Phúc Hưng, Trần Quốc ĐạtTạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số: 12/2012. Trang: 44-49. Năm 2012. (Jul 8 2013 8:21AM)
[13] Bài báo: Kết quả tuyển chọn một số giống lúa trên đất bán ngập thủy điện Ialy và PleiKrông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Thị Ngọc, Đặng Văn Mỵ, Nguyễn Phúc Hưng, Trần Quốc ĐạtTạp chí Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn. Số: Tháng 6/2012. Trang: 27-34. Năm 2012. (Jul 8 2013 8:13AM)
[14] Bài báo: Kết quả đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô lai phục vụ sản xuất tại tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng, Đào Ngọc ÁnhTạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: Số 3(4)/2007. Trang: 28-32. Năm 2007. (Jul 8 2013 8:06AM)
   
 Sách và giáo trình  
(Apr 16 2019 8:53AM)
[1] Kỹ thuật trồng lạc hiệu quả trên đất xám bạc màu, đất phù sa vùng duyên hải Nam Trung bộ  Chủ biên: TS. Nguyễn Danh Sửu. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Phi Hùng. Nơi XB: Nhà xuất bản Nông nghiệp. Năm 2019.
   
 Khen thưởng  
[1]  Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Số: 56 QN/TƯ. Năm: 1998.
[2]  Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Số: 86/QĐC-KTT. Năm: 2000.
[3]  Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Số: 256/QĐCT-KT. Năm: 2002.
[4]  Huy chương " Vì thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm: 2002.
[5]  Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Số: 118/QĐ-CT. Năm: 2006.
[6]  Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017. Số: QĐ số 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[7]  Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018. Số: QĐ 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[8]  Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Số: QĐ số 4919/QĐ-BGDĐT. Năm: 2018.
[9]  Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019. Năm: 2019.
[10]  Chiến sĩ thu đua cấp Bộ năm học 2018-2019. Số: 4343/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
   
 Các học phần và môn giảng dạy  
Stt Tên môn Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy
[1] Nuôi cấy mô
Ngành: Khác
 2015  Sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[2] Kinh tế hộ, trang trại
Ngành: Khác
 2014  Sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3] Công nghệ sinh học trong trồng trọt
Ngành: Khác
 2014  Sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[4] Trồng trọt đại cương
Ngành: Khác
 2010  Sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum