UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Trương Thị Ngọc Lan
Phòng/Ban Tổ Thư viện và Thông tin Truyền thông
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 11-03-1991
Nơi sinh
Chuyên ngành đại học
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng- Tp. Kon Tum- Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động
Email ttnlan@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ

-    Phục vụ bạn đọc mượn, trả sách
-    Thống kê các số liệu liên quan đến nghiệp vụ Thư viện
-    Xử lý bạn đọc vi phạm nội quy Thư viện
-    Quản lý thông tin và biên mục tài nguyên sách giấy
-    Đăng các thông báo lên trang web Thư viện
-    Hướng dẫn bạn đọc tìm kiếm các tài liệu liên quan đến trang web lib.udck.udn.vn
-    Quản lý thông tin và biên mục báo, tạp chí
 

Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác: