UD-CK
Công ty Luật TNHH hai thành viên Long Khánh -CN Bà Rịa-Vũng Tàu

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 42 Huỳnh Ngọc Hay, P.Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Vũng Tàu