UD-CK
Công ty TNHH MTV Tân Ngọc Uyên

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 204B (Số cũ) Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Số điện thoại: 02603 867 101