UD-CK
Công ty TNHH Vạn Lợi

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ:  01D Trần Nhân Tông, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Số điện thoại: 02603 868 314
- Email: vanloirubber@gmail.com