UD-CK
Ngân hàng chính sách huyện Sơn Tây

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Thôn huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại: 02553 868 193