UD-CK
Công ty CPTM Tổng hợp KT (Com.come)

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 
Làm việc từ 7:00 – 17:00, từ thứ hai đến thứ bảy.

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 348 Trần Hưng Đạo - P. Quyết Thắng - TP. Kon Tum - Kon Tum.
- Điện thoại: 0603 862 222 - Fax: 0603 864 407
- Email: thuongmaithkt@gmail.com
- Fanpage : www.fb.com/comcomemart