UD-CK
Công ty CP Việt Nam Travelmart

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 68 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Website: http://vietnamtravelmart.com.vn; helicopter.vn 
- Tel : (0236) 3886 555 / 556 / 557
- Fax: (0236) 3886 559
- Email : info@vntm.com.vn
- Hotline tư vấn miễn cước: 1800 1735