UD-CK
Công ty Cổ phần Trường Long

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Giám đốc: BÙI VĂN HÙNG
- Điện thoại: 02603 864 681

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Số nhà 209, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Kon Tum
- Email: truonglong_ktvn@yahoo.com
-Điện thoại: 02603 864 681 - Fax: 02603 914 565